Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Dofteana:

DOFTEANA, com. în jud. Bacău, la confl. râului Dofteana cu Trotușul; 10.555 loc. (1995). Expl. de nisipuri și de petrol. Prelucr. lemnului. Stație de c. f. Parc dendrologic (24 ha).
Sursa: Dicționar enciclopedic