Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Corlăteanu:

CORLĂTEANU, Nicolae (1915-2005, n. Caracui, Basarabia), filolog român. Acad. (1965), prof. univ. la Chișinău. Cercetări în domeniul lexicologiei, foneticii și romanisticii, studii asupra contribuției scriitorilor clasici din Moldova la dezvoltarea limbii literare („Actualitatea operei lui Creangă”, „V. Alecsandri și limba literară”), analize asupra normei și uzului actual al limbii („Egală între egale”).
Sursa: Dicționar enciclopedicCORLĂȚEANU, Vasile (1918-1990, n. Iași), inginer electrotehnician român. Prof. univ. la Iași și București. Contribuții la studiul mașinilor electrice. A elaborat schema de reglare automată a tensiunii la turbogeneratoarele de mare putere cu ajutorul dispozitivelor electronice.
Sursa: Dicționar enciclopedic