Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Ciolănești:

CIOLĂNEȘTI, com. în jud. Teleorman, pe Pîrîul Cîinelui; 4.578 loc. (1991). Reșed. com. este satul Ciolăneștii din Deal.
Sursa: Dicționar enciclopedic