Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Babadag:

BABADAG 1. Podișul Babadagului, pod. în Dobrogea de Nord, cu direcția interfluviilor NV-SE, între rîurile Taița (la N) și Slava (la S), format din depozite cretacice marno-grezoase. Alt. med.: 250 m; așt. max.: 401 m. 2. Liman fluvio-marin în N pod. cu același nume, la V de L. Razim; 24,7 km2. În el se varsă rîurile Taița și Taița. Ad. max.: 3,5 m. Bază piscicolă. 3. Oraș în jud. Tulcea, situat în Pod. Babadagului, în apropierea lacului cu același nume; 10.434 loc. (1991). Expl. de gresii și calcare. Ind. alim. (produse lactate, zahăr) și de prelucr. a lemnului ( mobilă). Geamie și monumentul funerar al lui Sari Saltîc (sec. 15), mausoleul lui Ali-Gaza Pașa (sec. 17), casa Panaghie (sec. 19). Atestat din sec. 13, prin 1330 a fost vizitat de Ibn Battuta.
Sursa: Dicționar enciclopedicBabadag n. 1. orășel în jud. Tulcea, într’o pozițiune foarte plăcută, la poalele unor dealuri înalte, întemeiat de Baiazit I, odinioară reședința Pașei din Silistra: 4700 loc.; 2. numele unui pârâu și al unui lac spre N. E. de orășelul cu acelaș nume.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a