Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Apața:

APAȚA, com. în jud. Brașov, în lunca Oltului; 2.748 loc. (1991). Stație de c. f. Turn de cetate (sec. 14).
Sursa: Dicționar enciclopedic