a trait - Adjectiv


Moduri nepredicative pentru verbul a trait
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a trăittrăittrăituluitrăitulde trăitul

Moduri predicative pentru verbul a trait
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singulartrăițiiam trăitulvoi trăitvoi fi trăitul
Persoana a II-a/Singulartrăițilorai trăitulvei trăitvei fi trăitul
Persoana a III-a/Singulartrăităa trăitulva trăitva fi trăitul
Persoana I/Pluraltrăiteam trăitulvom trăitvom fi trăitul
Persoana a II-a/Pluraltrăiteați trăitulveți trăitveți fi trăitul
Persoana a III-a/Pluraltrăiteau trăitulvor trăitvor fi trăitul
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singulartrăitasă fi trăitultrăitaș fi trăitul
Persoana a II-a/Singulartrăiteisă fi trăitulai trăitai fi trăitultrăiți
Persoana a III-a/Singulartrăitelesă fi trăitular trăitar fi trăitul
Persoana I/Pluraltrăitelorsă fi trăitulam trăitam fi trăitul
Persoana a II-a/Pluralsă fi trăitulați trăitați fi trăitultrăiți
Persoana a III-a/Pluralsă fi trăitular trăitar fi trăitul