a speria - Verb - conjugarea I


Moduri nepredicative pentru verbul a speria
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a speriasperieresperiindsperiatde speriat

Moduri predicative pentru verbul a speria
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularsperiisperiamsperiaiam speriatsperiasemvoi speriavoi fi speriat
Persoana a II-a/Singularsperiisperiaisperiașiai speriatsperiaseșivei speriavei fi speriat
Persoana a III-a/Singularsperiesperiasperiea speriatsperiaseva speriava fi speriat
Persoana I/Pluralsperiemsperiamsperiarămam speriatsperiaserămvom speriavom fi speriat
Persoana a II-a/Pluralsperiațisperiațisperiarățiați speriatsperiaserățiveți speriaveți fi speriat
Persoana a III-a/Pluralsperiesperiausperiarăau speriatsperiaserăvor speriavor fi speriat
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularsperiisă fi speriatsperiaaș fi speriat
Persoana a II-a/Singularsperiisă fi speriatai speriaai fi speriatsperie
Persoana a III-a/Singularsperiesă fi speriatar speriaar fi speriat
Persoana I/Pluralsperiemsă fi speriatam speriaam fi speriat
Persoana a II-a/Pluralsperiațisă fi speriatați speriaați fi speriatsperiați
Persoana a III-a/Pluralsperiesă fi speriatar speriaar fi speriat