a prinde - Verb - conjugarea a III-a


Moduri nepredicative pentru verbul a prinde
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a prindeprindereprinzândprinsde prins

Moduri predicative pentru verbul a prinde
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularprindprindeamprinseiam prinsprinsesemvoi prindevoi fi prins
Persoana a II-a/Singularprinziprindeaiprinseșiai prinsprinseseșivei prindevei fi prins
Persoana a III-a/Singularprindeprindeaprinsea prinsprinseseva prindeva fi prins
Persoana I/Pluralprindemprindeamprinserămam prinsprinseserămvom prindevom fi prins
Persoana a II-a/Pluralprindețiprindeațiprinserățiați prinsprinseserățiveți prindeveți fi prins
Persoana a III-a/Pluralprindprindeauprinserăau prinsprinseserăvor prindevor fi prins
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularprindsă fi prinsprindeaș fi prins
Persoana a II-a/Singularprinzisă fi prinsai prindeai fi prinsprinde
Persoana a III-a/Singularprindăsă fi prinsar prindear fi prins
Persoana I/Pluralprindemsă fi prinsam prindeam fi prins
Persoana a II-a/Pluralprindețisă fi prinsați prindeați fi prinsprindeți
Persoana a III-a/Pluralprindăsă fi prinsar prindear fi prins