a pescui - Verb - conjugarea a IV-a


Moduri nepredicative pentru verbul a pescui
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a pescuipescuirepescuindpescuitde pescuit

Moduri predicative pentru verbul a pescui
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularpescuiescpescuiampescuiiam pescuitpescuisemvoi pescuivoi fi pescuit
Persoana a II-a/Singularpescuieștipescuiaipescuișiai pescuitpescuiseșivei pescuivei fi pescuit
Persoana a III-a/Singularpescuieștepescuiapescuia pescuitpescuiseva pescuiva fi pescuit
Persoana I/Pluralpescuimpescuiampescuirămam pescuitpescuiserămvom pescuivom fi pescuit
Persoana a II-a/Pluralpescuițipescuiațipescuirățiați pescuitpescuiserățiveți pescuiveți fi pescuit
Persoana a III-a/Pluralpescuiescpescuiaupescuirăau pescuitpescuiserăvor pescuivor fi pescuit
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularpescuiescsă fi pescuitpescuiaș fi pescuit
Persoana a II-a/Singularpescuieștisă fi pescuitai pescuiai fi pescuitpescuiește
Persoana a III-a/Singularpescuiascăsă fi pescuitar pescuiar fi pescuit
Persoana I/Pluralpescuimsă fi pescuitam pescuiam fi pescuit
Persoana a II-a/Pluralpescuițisă fi pescuitați pescuiați fi pescuitpescuiți
Persoana a III-a/Pluralpescuiascăsă fi pescuitar pescuiar fi pescuit