a muta - Verb - conjugarea I


Moduri nepredicative pentru verbul a muta
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a mutamutaremutândmutatde mutat

Moduri predicative pentru verbul a muta
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularmutmutammutaiam mutatmutasemvoi mutavoi fi mutat
Persoana a II-a/Singularmuțimutaimutașiai mutatmutaseșivei mutavei fi mutat
Persoana a III-a/Singularmutămutamutăa mutatmutaseva mutava fi mutat
Persoana I/Pluralmutămmutammutarămam mutatmutaserămvom mutavom fi mutat
Persoana a II-a/Pluralmutațimutațimutarățiați mutatmutaserățiveți mutaveți fi mutat
Persoana a III-a/Pluralmutămutaumutarăau mutatmutaserăvor mutavor fi mutat
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularmutsă fi mutatmutaaș fi mutat
Persoana a II-a/Singularmuțisă fi mutatai mutaai fi mutatmută
Persoana a III-a/Singularmutesă fi mutatar mutaar fi mutat
Persoana I/Pluralmutămsă fi mutatam mutaam fi mutat
Persoana a II-a/Pluralmutațisă fi mutatați mutaați fi mutatmutați
Persoana a III-a/Pluralmutesă fi mutatar mutaar fi mutat