a asuma - Verb - conjugarea I


Moduri nepredicative pentru verbul a asuma
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a asumaasumareasumândasumatde asumat

Moduri predicative pentru verbul a asuma
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularasumasumamasumaiam asumatasumasemvoi asumavoi fi asumat
Persoana a II-a/Singularasumiasumaiasumașiai asumatasumaseșivei asumavei fi asumat
Persoana a III-a/Singularasumăasumaasumăa asumatasumaseva asumava fi asumat
Persoana I/Pluralasumămasumamasumarămam asumatasumaserămvom asumavom fi asumat
Persoana a II-a/Pluralasumațiasumațiasumarățiați asumatasumaserățiveți asumaveți fi asumat
Persoana a III-a/Pluralasumăasumauasumarăau asumatasumaserăvor asumavor fi asumat
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularasumsă fi asumatasumaaș fi asumat
Persoana a II-a/Singularasumisă fi asumatai asumaai fi asumatasumă
Persoana a III-a/Singularasumesă fi asumatar asumaar fi asumat
Persoana I/Pluralasumămsă fi asumatam asumaam fi asumat
Persoana a II-a/Pluralasumațisă fi asumatați asumaați fi asumatasumați
Persoana a III-a/Pluralasumesă fi asumatar asumaar fi asumat