a Tine - Verb - conjugarea a III-a


Moduri nepredicative pentru verbul a Tine
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a țineținereținândținutde ținut

Moduri predicative pentru verbul a Tine
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularțințineamținuiam ținutținusemvoi ținevoi fi ținut
Persoana a II-a/Singularțiițineaiținușiai ținutținuseșivei ținevei fi ținut
Persoana a III-a/Singularținețineaținua ținutținuseva țineva fi ținut
Persoana I/Pluralținemțineamținurămam ținutținuserămvom ținevom fi ținut
Persoana a II-a/Pluralținețițineațiținurățiați ținutținuserățiveți țineveți fi ținut
Persoana a III-a/Pluralțințineauținurăau ținutținuserăvor ținevor fi ținut
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularținsă fi ținutțineaș fi ținut
Persoana a II-a/Singularțiisă fi ținutai țineai fi ținutține
Persoana a III-a/Singularținăsă fi ținutar ținear fi ținut
Persoana I/Pluralținemsă fi ținutam țineam fi ținut
Persoana a II-a/Pluralținețisă fi ținutați țineați fi ținutțineți
Persoana a III-a/Pluralținăsă fi ținutar ținear fi ținut