Cautam colaborator matematica

a Injunghia - Verb - conjugarea I


Moduri nepredicative pentru verbul a Injunghia
InfinitivInfinitiv lungGerunziuParticipiuSupin
a înjunghiaînjunghiereînjunghiindînjunghiatde înjunghiat

Moduri predicative pentru verbul a Injunghia
Pers./Nr.PrezentImperfectPerfect simpluPerfect compusMai mult ca perfectViitorViitor anterior
Persoana I/Singularînjunghiiînjunghiamînjunghiaiam înjunghiatînjunghiasemvoi înjunghiavoi fi înjunghiat
Persoana a II-a/Singularînjunghiiînjunghiaiînjunghiașiai înjunghiatînjunghiaseșivei înjunghiavei fi înjunghiat
Persoana a III-a/Singularînjunghieînjunghiaînjunghiea înjunghiatînjunghiaseva înjunghiava fi înjunghiat
Persoana I/Pluralînjunghiemînjunghiamînjunghiarămam înjunghiatînjunghiaserămvom înjunghiavom fi înjunghiat
Persoana a II-a/Pluralînjunghiațiînjunghiațiînjunghiarățiați înjunghiatînjunghiaserățiveți înjunghiaveți fi înjunghiat
Persoana a III-a/Pluralînjunghieînjunghiauînjunghiarăau înjunghiatînjunghiaserăvor înjunghiavor fi înjunghiat
Pers./Nr.ConjunctivConditional OptativImperativ
Persoana I/Singularînjunghiisă fi înjunghiatînjunghiaaș fi înjunghiat
Persoana a II-a/Singularînjunghiisă fi înjunghiatai înjunghiaai fi înjunghiatînjunghie
Persoana a III-a/Singularînjunghiesă fi înjunghiatar înjunghiaar fi înjunghiat
Persoana I/Pluralînjunghiemsă fi înjunghiatam înjunghiaam fi înjunghiat
Persoana a II-a/Pluralînjunghiațisă fi înjunghiatați înjunghiaați fi înjunghiatînjunghiați
Persoana a III-a/Pluralînjunghiesă fi înjunghiatar înjunghiaar fi înjunghiat