Am găsit 14848 de cuvinte care sunt de forma __________:

abacterian - -ă adj. lipsit de bacterii. (< fr. abactèrien)[...]

abalienare - s. f. pierdere, diminuare marcată și evidentă a facultăților mintale. (după engl. abalienatio[...]


abandonare - abandonări, s. f. Acțiunea de a abandona; părăsire. – V. abandona.[...]

Abantiades - patronimic purtat de urmașii lui Abas, mai ales de Acrisius și de Perseus.[...]

Abantiadul - = Abantiades.[...]

abatorizat - -Ă, abatorizați, -te, adj. v. ABATORIZA. – [Dicționar ortografic][...]

abbevilian - -ă ab-vi-li-/ adj., s.n. (din) subetajul mijlociu al paleoliticului inferior; chelean. (< fr. a[...]

abducțiune - f. (lat. abdúctio, -ónis). Anat. Acțiunea de a trage la o parte, cum fac mușchii abductori. &#x[...]

Abenceragi - pl. puternic trib maur din regatul Grenadei în sec. al XV-lea: Ultimul dintre Abenceragi e titlul [...]

aberațiune - f. (lat. aberátio, -ónis). Acțiunea de a aberá. Astr. Mișcarea aparentă a stelelor fixe. Fiz.[...]

aberometru - s. n. instrument pentru măsurarea aberației vizuale. (< fr. aberromètre)[...]

abiogeneză - s.f. Concepție materialist naivă care explică nașterea vieții din materia anorganică. (din fr[...]

abioseston - s. n. totalitatea componentelor moarte dintr-un seston; tripton. (< fr. abioseston)[...]

abiotrofic - -ă adj. (biol.) Care ține de abiotrofie, care se referă la abiotrofie. • sil. -bi-o-. pl. -ci,[...]

abiotrofie - s. f. proces degenerativ care atinge celulele vii (ale sistemului nervos). (< fr. abiotrophie)[...]

abitațiune - s.f. v. abitație. (DEXI – „Dicționar explicativ ilustrat al limbii române“, Ed. Arc & [...]

abiturient - -ă s. (germ. abiturient, din lat. habituriens, care dorește să poseadă, saŭ de la abiturus, ca[...]

abjecțiune - f. (lat. ab-jéctio, -ónis. V. dejecțiune). Înjosire, ticăloșie. – Și -ecție.[...]

abjudecare - abjudecări, s. f. Acțiunea de a abjudeca și rezultatul ei. – V. abjudeca.[...]

ablactație - s. f. 1. ablactare. 2. încetare a secreției de lapte matern. (< fr. ablactation, lat. ablactat[...]