Am găsit 23014 de cuvinte care sunt de forma ________:

abientin - s. n. Substanță rășinoasă extrasă din lemnul de brad, care se prezintă sub formă de cristal[...]

abilitat - -ă adj. Căruia i s-a conferit un grad, o împuternicire oficială. • pl. -ți, -te. /v. abilita[...]


Abisinia - 1. V. Ethiopia. 2. Podișul Abisiniei, podiș înalt în NE Africii, acoperit de lave bazaltice și[...]

abitaclu - s.n. v. habitaclu.[...]

abitație - s. f. drept de folosință a unei case, proprietate a altcuiva. (< fr. habitation, lat. habitati[...]

abjecție - s. f. faptă, atitudine abjectă. (< fr. abjection, lat. abiectio)[...]

abjudeca - vb. tr. (jur.) a suspenda printr-o sentință judecătorească. (< lat. abiudicare)[...]

abjurare - abjurări, s. f. Acțiunea de a abjura și rezultatul ei. – V. abjura.[...]

ablastie - s. f. 1. (biol.) nedezvoltare sau dispariție completă a unui organ. 2. (chir.) măsuri de evitare[...]

ablepsie - s. f. cecitate (1). (< fr. ablepsie)[...]

abnegare - s. f. (Rar) Abnegație. – V. abnega.[...]

aboliție - s.f. Desființare totală, suprimare definitivă; abolire. Aboliția torturii. • pl. -ii. g.-d. -[...]

abordare - abordări, s. f. Acțiunea de a aborda. – V. aborda.[...]

aborigen - -Ă, aborigeni, -e, adj., s. m. și f. (Livr.) Băștinaș, autohton, indigen. – Din fr. abo[...]

abrastol - s. m. sare de calciu a naftolului, substanță antiseptică în vinificație. (< engl. abrastol)[...]

abrazare - abrazări, s. f. (Rar) Abraziune (2). – Cf. fr. abrasion.[...]

abreviat - -Ă, abreviați, -te, adj. (Despre cuvinte, titluri etc.) Care a fost prescurtat. [Pr.: -vi-at] &#x[...]

Abrittus - oraș în Moesia inferioară, întemeiată în sec. 1 d. Hr. de romani. Aici, în 251, armatele con[...]

abrogare - abrogări, s. f. Acțiunea de a abroga. – V. abroga.[...]

abrudean - -Ă, abrudeni, -e, s.m., adj. 1. S.m. Persoană originară sau locuitor din orașul Abrud. 2. Adj. [...]