Am găsit 4643 de cuvinte care sunt de forma ____:

zvîc - interj. care arată zvîcnirea uneĭ mașinĭ, uneĭ vine congestionate (d. zvîcnesc [ca zvîr, zb[...]

zvîr - interj. (d. zvîrl) care arată zgomotu unuĭ lucru azvîrlit pin [!] aer: noĭ fugeam, dar el zvî[...]


zvon - zvonuri, s. n. 1. Știre, veste (care circulă din om în om); p. ext. informație neîntemeiată, [...]