Am găsit 143915 de cuvinte care sunt de forma __%:

Abaeus - denumire purtată de zeul Apollo, care avea un templu și un oracol la Abae, în Phocis.[...]

abager - abageri, s. m. (Reg.) Abagiu. – Din abagerie1.[...]


abagerie - abagerii, s. f. Atelier sau industrie de (haine de) aba2. – Abagiu + suf. -ărie.[...]

abagiu - abagii, s. m. Persoană care se ocupă cu fabricarea sau cu vânzarea abalei2; abager. – Din[...]

abagiubă - s.f. (bot.) Arbust din familia oleacee, cu frunzele opuse, cu florile albe dispuse în raceme, cu c[...]

abajur - abajururi, s. n. Dispozitiv de metal, de sticlă, de hârtie etc., care se pune la o lampă pentru [...]

Abakan - 1. Rîu în Federația Rusă (C.S.I.), afl. stg. al fl. Enisei; 512 km. Izv. de pe pantele nordice [...]

abaldă - s.f. (înv.) 1 Depozit de mărfuri; magazie. 2 Personalul unei abalde. 3 Totalitatea mărfurilor af[...]

abalienare - s. f. pierdere, diminuare marcată și evidentă a facultăților mintale. (după engl. abalienatio[...]

abalienațiune - f. (lat. abalienátio, -ónis). Jur. Acțiunea de a abaliena. – Și -ație, dar ob. -are.[...]

abănat - s.n. v. bănat.[...]

abandon - abandonuri, s. n. 1. Părăsire împotriva regulilor morale și a obligațiilor materiale a copiilo[...]

abandona - vb. I. tr. a părăsi, a renunța definitiv la ceva. ♦ a neglija, a lăsa în voia... II. re[...]

abandonare - abandonări, s. f. Acțiunea de a abandona; părăsire. – V. abandona.[...]

abandonat - -Ă, abandonați, -te, adj. Care a fost părăsit. ♦ Spec. (Despre copii nou-născuți) Lep[...]

abandonic - -ă adj., s.m. f. (cel) care trăiește teama patologică de a fi abandonat. (< fr. abandonnique[...]

abanos - s. m. Lemnul unor specii de copaci exotici, mai ales din India, greu, tare, foarte durabil, de culo[...]

Abantiades - patronimic purtat de urmașii lui Abas, mai ales de Acrisius și de Perseus.[...]

Abantiadul - = Abantiades.[...]

Abanul - = Abaeus.[...]