Am găsit 375 de cuvinte care se termină cu um:

aceratherium - s.n. v. acerateriu.[...]acrum - s. n. – Aftă. < Ngr. ἀϰρούμι (Gáldi 137).[...]

actinium - s.n. v. actiniu.[...]

Actium - denumire romană a orașului și promontoriului Arta din V Greciei. Aici a avut loc bătălia naval[...]

acum - adv. 1. În prezent, în momentul de față; actualmente. ◊ Expr. Acu-i acu = a sosit clipa [...]

addendum - (lat.) (jur.) s. n.[...]

aerarium - s.n. (Ant.) Tezaurul public și administrația banilor publici în vechea Romă. [Pron. e-ra-ri-um.[...]

afum - s. n. (Rar) Miros caracteristic al afumăturilor. – Din afuma (derivat regresiv).[...]

Ahtum - (sec. 10-11), voievod român din Banat și S Crișanei, avîndu-și reședința la Morisena (azi Ce[...]

Aksum - (AXUM), imperiu în răsăritul Africii (sec. 1-7), pe terit. Ethiopiei de N, cu capitala în oraș[...]

album - albume, s. n. 1. Caiet cu foile dintr-o hârtie specială, în care se păstrează fotografii, ilus[...]

altcum - adv. Altfel. – Alt + cum.[...]

aluminium - s. n. v. aluminiu.[...]

americium - s. n. v. americiu.[...]

Ampelum - așezare geto-dacică și oraș roman cu rang de municipiu (sec. 2). Centru ad-tiv al exploatărilo[...]

anchitherium - subst. Mamifer imparicopat, strămoș al calului, caracteristic pentru Burdigalian.[...]

anthracotherium - (‹ fr. {i}; {s} gr. anthrax „cărbune” + therion „fiară”), subst. Gen de mamifere parico[...]

anticlinorium - (‹ fr. {i}) s. n. (GEOL.) Grupare de anticlinale în cadrul căreia zona centrală este mai ridic[...]

antum - -Ă, antumi, -e, adj. (Despre lucrări scrise) Publicat în timpul vieții autorului. – Cf. [...]

apulum - așezare dacică pe Mureș, apoi oraș roman cu rang de municipiu și de colonie. Important centru [...]