Am găsit 19 cuvinte care se termină cu ovnic:

bobovnic - s.m. (reg.) plantă erbacee, cu flori albastre, cu fructul o capsulă rotundă.[...]

chirovnic - (înv.) s. m., pl. chiróvnici[...]


cinovnic - cinovnici, s. m. (Înv.) Funcționar de stat (de rang inferior). – Din rus. činovnik.[...]

Dâmbovnic - râu în S țării, afl. dr. al Neajlovului; 129 km. Izv. din Piemontul Cotmeana și străbate C. P[...]

duhovnic - duhovnici, s. m. Preot care spovedește pe credincioși; confesor. ♦ Fig. Persoană căreia [...]

gromovnic - gromovnice, s. n. Carte populară cu caracter astrologic, care cuprinde preziceri asupra sorții om[...]

ibovnic - -Ă, ibovnici, -ce, s. m. și f. (Pop.) Iubit2. – Din sl. ljubovĩnikŭ.[...]

inoslovnic - inoslóvnici, s.m. (înv.) străin de adevărata credință; eretic.[...]

libovnic - -Ă, libovnici, -ce, adj. (Înv.) Iubitor, amator de... – Slav (v. sl. ljubovĩnikŭ).[...]

podpolcovnic - m. (rus. podpolkovnik). Vechĭ. Locotenent-colonel rusesc („sub-colonel”). – Și polp-.[...]

polcovnic - polcovnici, s. m. (Înv.) 1. Comandant al unui polc; grad militar corespunzător colonelului. 2. Co[...]

polpolcovnic - V. podpolcovnic.[...]

țârcovnic - țârcovnici, s. m. Persoană care are în grijă curățenia și buna rânduială a unei biserici;[...]

tîlcovnic - m. (vsl. tlŭkovnikŭ). L. V. Interpret.[...]

țîrcovnic - (-ci), s. m. – Dascăl. – Var. țercovnic, țîrcomnic. Sl. crŭkovĭnikŭ (Miklosich[...]

verhovnic - V. vîrhovnic.[...]

vîlhovnic - m. (vsl. vlŭhovĭnikŭ). L. V. Mag. V. vîrhovnic.[...]

vîrfovnic - V. vîrhovnic.[...]

vîrhovnic - m. (vsl. vrŭhovĭnikŭ, rus. verhóvnik). L. V. Șef. – Și vîrf- și verh-. V. vîlhovnic[...]