Am găsit 486 de cuvinte care se termină cu ol:

abrastol - s. m. sare de calciu a naftolului, substanță antiseptică în vinificație. (< engl. abrastol)[...]acicol - -Ă adj. care se dezvoltă pe frunzele aciculare ale coniferelor. (< fr. acicole)[...]

acrostol - acrostoluri, s. n. Parte înaltă a extremităților unei corăbii. ♦ (La pl.) Ornamentele, [...]

aculeol - aculeoli, s. m. Ac mic al unor plante; ghimpe, spin1. [Pr.: -le-ol] – Din fr. aculéole.[...]

acvicol - -Ă adj. 1. referitor la acvicultură. 2. în mediu acvatic. (< fr. aquicole)[...]

Adrianopol - oraș în Turcia europeană, întemeiat de împăratul Adrian. În 378 d. Hr. vizigoții au nimicit[...]

adurol - s.n. Substanță folosită pentru developare în fotografie. [< germ. Adurol].[...]

aericol - -Ă adj. (despre plante) Care trăiește în întregime în aer. [< fr. aéricole].[...]

aerosol - aerosoli, s. m. (Mai ales la pl.) Sistem prin care se realizează împrăștierea mecanică în aer[...]

Agighiol - 1. Liman fluvio-maritim între brațul Sf. Gheorghe și L. Razim; 280 ha. 2. Sat în com. Valea Nuc[...]

agricol - -Ă, agricoli, -e, adj. 1. Care ține de agricultură, care se referă la agricultură; folosit în[...]

Alakol - lac în Kazahstan (C.S.I.), la E de L. Balhaș, la 340 m alt.; 2.650 km2. Ad. max.: 54 m. Pescuit.[...]

alcool - (1) alcooli, s. m., (2, 3) alcooluri, s. n. 1. Derivat obținut prin înlocuirea unui atom de hidro[...]

aldol - aldoli, s. m. (Chim.) Aldehidă-alcool obținută prin polimerizarea unei aldehide. – Din fr[...]

algicol - -Ă adj. (despre ciuperci) care crește pe alge. (< fr. algicole)[...]

algol - s. n. (Inform.) Limbaj simbolic folosit în programarea automată orientat în probleme de calcul [...]

alveol - v. alveolă.[...]

amatocol - -Ă adj. (despre plante) care crește pe soluri nisipoase. (< lat. amathocolus)[...]

amatol - s. n. exploziv constituit din nitrat de amoniu și trinitrotoluen. (< fr. amatol)[...]

amfibol - amfiboli, s. m. Mineral cristalizat sau grup de minerale constituite din silicați hidratați de ma[...]