Am găsit 131 de cuvinte care se termină cu nia:

Abisinia - 1. V. Ethiopia. 2. Podișul Abisiniei, podiș înalt în NE Africii, acoperit de lave bazaltice și[...]

acarnania - reg. istorică în V Greciei centrale. Dominată de Sparta, apoi de Teba, s-a aliat împotriva Rome[...]


acompania - acompaniez, vb. I. Tranz. 1. A susține o melodie printr-un acompaniament muzical (vocal sau instru[...]

Albania - stat în V Pen. Balcanice; 28,7 mii km2; 3,2 mil. loc. (1989). Limba oficială: albaneza. Cap.: Tir[...]

alinia - aliniez, vb. I. 1. Tranz. și refl. A (se) așeza în linie dreaptă. ♦ Tranz. A îndrepta t[...]

Anania - Valeriu (1921-2011, n. Glăvile, jud. Vîlcea), scriitor și teolog român. Arhimandrit. Episcop or[...]

Apollonia - numele mai multor orașe antice grecești. Mai importante: 1. Colonie corintiană (sec. 6 î. Hr.) [...]

aquitania - prov. istorică în SV Franței. În ev. med. regat, apoi ducat, disputat între Franța și Englia[...]

armenia - oraș în V Columbiei, în Cordiliera Centrală, la 1.500 m alt.; 187,8 mii loc. (1985). Centru agr[...]

armonia - v. 1. a (se) pune în armonie; 2. a trăi în armonie.[...]

astenia - vb. I. tr., refl. A (se) asteniza. [Pron. -ni-a, p.i. -iez, 3, 6 -iază, 4 -iem, ger. -iind. / <[...]

Ausonia - f. numele Italiei la poeții antici: Ausonia ’nflorită te-așteaptă cu al ei soare AL.[...]

autocalomnia - vb. I. refl. A-și calomnia propria persoană. [< auto1- + calomnia].[...]

Babilonia - f. veche țară a Aziei, azi provincia Irak Arabi, la N. V. Persiei (Babilonian).[...]

Bănia - com. în jud. Caraș-Severin; 2.125 loc. (1991).[...]

Betania - f. sat lângă Ierusalim, unde trăi Lazăr.[...]

bignonia - s.f. (Bot.) Arbore decorativ cu frunze foarte mari în formă de inimă și flori albe, originar di[...]

birmania - v. Myanmar, Uniunea ~.[...]

bitinia - (BITHYNIA), reg. în NV Asiei Mici. Satrapie persană și apoi regat elenistic (sec. 3-1 î. Hr.). [...]

bogdania - (KARA BUGDAN), denumire dată de turci Moldovei.[...]