Am găsit 496 de cuvinte care se termină cu ng:

acvalang - s. n. aparat de oxigen pentru înotul subacvatic. (< engl. aqualung)[...]

Adelung - Johann Cristoph (1732-1806), filolog german. A inițiat un catalog al tuturor limbilor de pe glob ([...]


advertising - (angl.) [pron. advertáĭzing] s. n.[...]

Agung - Gunung ~, vulcan activ în NE ins. Bali (Indonezia). Alt.: 3.142 m. Ultima erupție: 1963.[...]

althing - denumire dată parlamentului din Islanda. Fondat în 930, este considerată cea mai veche adunare n[...]

amnokkang - denumirea coreeană a fl. Yalujiang.[...]

andong - oraș în SE Republicii Coreea, pe rîul Naktong; 114,2 mii loc. (1985). Ind. mătăsii, a conf. ș[...]

Anqing - oraș în E Chinei (Anhui), port pe Yangtze; 433,9 mii loc. (1986). Ind. metalurgică, chimică, te[...]

antidoping - adj. invar. 1. (Despre teste) Care depistează dopajul. 2. (Despre măsuri, atitudini, manifestări[...]

antidumping - s. n. Apărare a unei țări împotriva unui dumping străin, mai ales prin aplicarea unei taxe vam[...]

antifading - adj. invar. (Despre instalații de radiocomunicații) Care are proprietatea de a reduce fenomenele [...]

antifeding - (‹ engl.) adj. (Despre instalații de radiocomunicații sau despre părți ale acestora) Care are[...]

antigang - adj. inv. îndreptat împotriva gangurilor, a bandelor de răufăcători. (< fr. antigang)[...]

antischeting - antischetinguri, s. n. Dispozitiv de reglaj la pick-up-urile moderne pentru compensarea forței cen[...]

Anyang - oraș în E Chinei (Henan); 541,9 mii loc. (1986). Nod de comunicații. Întreprinderi textile (bum[...]

arîng - V. harang.[...]

armstrong - [ármstrɔŋ], Edwin Howard (1890-1954), inventator american. Lucrări în domeniul radiotehnicii. [...]

artnapping - s. n. furt de obiecte de artă. (< amer. artnapping)[...]

aufklärung - (germ.) [pron. ávfclerung] (Auf-) s. f.[...]

baicheng - oraș în NE Chieni (Jilin), la V de Harbin; 282 mii loc. (1986, cu suburbiile). Ind. constr. de ma[...]