Am găsit 275 de cuvinte care se termină cu lui:

aflui - vb. IV intr. (Rar; despre sânge) A se îngrămădi într-un punct al corpului. ♦ (Fig.) A s[...]


asemălui - asemăluiesc, vb. IV Tranz. (Înv. și reg.) 1. A asemăna. 2. A nivela un teren. [Var.: asemeluí [...]

asemelui - vb. IV. v. asemălui.[...]

bahlui - afl. dr. al Jijiei, în amonte de Chiperești; 110 km. Izv. din E Pod. Sucevei (Dealu Mare), străb[...]

băntălui - băntăluiesc, vb. tranz. – A lovi, a atinge, a vătăma: „[Mătrăguna] o pune lângă on[...]

bășcălui - bășcăluiésc, vb. IV (înv.) a alege, a despărți; a lua în plus.[...]

biciului - biciul(ui)ésc, vb. IV (reg.) a aprecia, a evalua.[...]

boncălui - pers. 3 boncăluiește, vb. IV. Refl. și intranz. (Despre cerbi și alte erbivore mari) A scoate s[...]

bruftului - vb. IV. v. bruftui.[...]

bubușlui - m., pl. tot așa (probabil ung.) Iași. Colțar, gogoașă de ristic.[...]

budului - (-uésc, -ít), vb. – A hoinări, a vagabonda. Mag. bódulni (DAR; Gáldi, Dict., 111). În [...]

burlui - n., pl. ĭe (rudă cu burlan, corlan, gurluĭ, gurguĭ, țurluĭ, țurloĭ). Burlan, țeavă, tub. [...]

burzului - burzuluiesc, vb. IV. Refl. 1. A se mânia brusc; a se răsti (la cineva); a se bursuca. ♦ Fi[...]

călui - sat în com. Oboga, jud. Olt. Aici se află o mănăstire începută în timpul domniei lui Neagoe [...]

căntălui - căntăluiesc, vb. tranz. – A cântări, a măsura: „Câte doruri le-am dorit / Tăte le-a[...]

căpălui - căpăluiésc, vb. IV (înv.; reg.) a săpa.[...]

cebălui - cebăluiésc, vb. IV (pop.) 1. a ameți, a zăpăci. 2. a strica ceva, a diforma, a poci; a rupe, a[...]

celui - celuiesc, vb. IV. Tranz. și refl. (Reg.) A (se) înșela, a (se) amăgi. ♦ Tranz. A ademeni[...]

cermălui - cermăluiésc, vb. IV (reg.) a face zgomot (larmă), a lărmălui.[...]

cetlui - cetluiesc, vb. IV. Tranz. (Reg.) 1. A lega strâns, a lega fedeleș. 2. A bate. – Din magh. [...]