Am găsit 156 de cuvinte care se termină cu lt:

boussingault - [busẽgó], Jean-Baptiste (1802-1887), savant francez. Fondator al agrochimiei. A cercetat nutriț[...]

bulț - V. bulz.[...]


cargocult - (‹ fr.) s. n. Cult religios sincretic prezent la unele populații semiprimitive din lumea modern[...]

cașolț - sat în com. Roșia, jud. Sibiu. Aici se află o așezare și o necropolă tumulară daco-romană, [...]

catapult - n. veche mașină de răsboiu spre a svârli pietre sau săgeți.[...]

celălalt - CEÁLALTĂ, ceilalți, celelalte, pron. dem. 1. Cel mai depărtat dintre amândoi, al doilea; ălă[...]

celalt - pron. dem. m. v. celălalt.[...]

cellalt - pron. dem. m. v. celălalt.[...]

celt - -Ă, celți, -te, s. m. și f., adj. 1. S. m. și f. Persoană făcând parte dintr-o veche popula[...]

cestălalt - CEÁSTĂLALTĂ, ceștilalți, cestelalte, pron. dem. (Rar) Acela care (din doi sau din două grupur[...]

cobalt - s. n. Element chimic metalic foarte dur, alb-argintiu, întrebuințat la fabricarea unor oțeluri s[...]

cobîlț - interj. – Imită zgomotul apei răscolite sau agitate. – Var. cogîlț, gogîlț, int[...]

cogîlț - gogî́lț și gogî́rț (rudă cu bg. hŭlcam, sughiț. V. cobîlț, hîlțîĭ) interj. care ara[...]

colț - (I, II 4) colțuri, s. n. (II, III) colți, s. m. I. S. n. 1. Punct unde se întâlnesc muchiile un[...]

consult - consulturi, s. n. Examinare a unui bolnav de către o comisie medicală pentru stabilirea diagnosti[...]

craidorolț - com. în jud. Satu Mare, pe Crasna; 2.394 loc. (1991). Albinărit.[...]

cristolț - com. în jud. Sălaj; 1.875 loc. (1991).[...]

cult - culte, s. n. 1. Omagiu care se aduce divinității prin acte religioase; manifestare a sentimentulu[...]

Dassault - [dasó], Marcel (1892-1986), industriaș francez. Constructor de avioane. Fondator al societății [...]

Dehmelt - [dé:məlt], Hans Georg (n. 1922), fizician american. Prof. univ. la Seattle. Contribuții în dome[...]