Am găsit 281 de cuvinte care se termină cu ime:

acrime - s. f. (Rar) 1. Acreală. ♦ Gust acru. 2. Fig. Răutate, dușmănie; supărare, amărăciune.[...]

adâncime - adâncimi, s. f. 1. Faptul sau însușirea de a fi adânc; distanță de la suprafața sau de la gu[...]


adîncime - f. Calitatea de a fi adînc, profunditate: adîncimea unuĭ rîŭ. Una din cele treĭ dimensiunĭ a[...]

advocățime - și (ob.) av- f. Fam. Colectivitatea avocaților.[...]

afunzime - afunzimi, s. f. (Rar) Adâncime (1). – Afund + suf. -ime.[...]

agerime - s. f. Calitatea de a fi ager. – Ager + suf. -ime.[...]

albăstrime - (2) albăstrimi, s. f. 1. Calitatea de a fi albastru; culoare albastră. 2. Întindere de culoare a[...]

albime - albimi, s. f. (Rar) Albeață (1). – Alb + suf. -ime.[...]

amănunțime - amănunțimi, s. f. (Rar) Detaliu, amănunt. – Amănunt + suf. -ime.[...]

amărunțime - f. amărunt.[...]

arăpime - s. f. (Pop.) Mulțime de arapi; totalitatea arapilor. – Arap + suf. -ime.[...]

argățime - s. f. Mulțime de argați; totalitatea argaților. – Argat + suf. -ime.[...]

arnăuțime - s. f. Mulțime de arnăuți, totalitatea arnăuților.[Pr. -nă-u-] – Arnăut + suf. -ime.[...]

arzime - s. f. (Rar) Febră mare. – Din arz (prez. ind. al lui arde) + suf. -ime.[...]

ascuțime - s. f. 1. Faptul de a fi ascuțit. 2. Fig. Agerime (a minții), pătrundere, perspicacitate, acuitat[...]

asprime - asprimi, s. f. 1. Proprietatea de a fi aspru2 (I1); (rar) aspreală. 2. Fig. Atitudine severă faț[...]

băieșime - s. f. (Reg.) Totalitatea băieșilor; mulțime de băieși. – Băieș + suf. -ime.[...]

băiețime - s. f. (Rar) Mulțime de băieți. – Băiat + suf. -ime.[...]

băitănime - s. f. Mulțime de băietani. – Din băietan + suf. -ime.[...]

bătrânime - s. f. Mulțime de bătrâni; bătrânet, bătrânețe. – Bătrân + suf. -ime.[...]