Am găsit 243 de cuvinte care se termină cu ge:

beveridge - [bevəridʒ], William Henry, lord (1879-1963), economist britanic. Autor al unui plan de protecție[...]

bocage - [bocájə], Manuel de BARBOSA [barboza], Du ~ (1765-1805), poet portughez. Sonete, elegii, cîntece[...]


borinage - [borináj], bazin carbonifer (huilă) în SV Belgiei (Hainaut), la V de Mons.[...]

bridge - s. n. Numele unui joc de cărți. [Pr.: brigi] – Din fr., engl. bridge.[...]

brooksrange - RANGE [brux reindʒ], culme muntoasă în N Pen. Alaska (S.U.A.) între M. Ciukotsk și granița cu[...]

Bruge - f. oraș în Belgia, capitala Flandrei occidentale: 50.000 loc. Monumente gotice. Dantele.[...]

brugge - [brügə] (valon BRUGES [brüj]), oraș în NV Belgiei, port pe canalul Gand-Ostende; 220 mii loc. [...]

brundage - [brándidʒ], Avery (1887-1975), inginer și sportiv amator din S.U.A. Președintele Comitetului In[...]

bucofaringe - s. n. Regiune mediană a faringelui. (< fr. buccopharynge)[...]

bunge - [búnhe], Mario (n. 1919), fizician și filozof al științei argentinian. Prof. univ. la Toronto ([...]

cage - [keidʒ], John (1912-1992), compozitor american. Elev al lui Schönberg. Folsește „pianul prepar[...]

Camboge - n. regat în Indo-China, pe fluviul Meicong, pus dela 1864 sub protectoratul Franței, cu peste 2.4[...]

Cambridge - [kéimbridʒ] 1. Oraș în Marea Britanie (Anglia), la NE de Londra; 100 mii loc. (1984, cu suburbi[...]

cange - căngi, s. f. Prăjină lungă de lemn, cu cârlig de fier în vârf, utilizată la acostarea sau l[...]

capange - f. ca cange, pl. căpăngĭ (turc. kapánğa, dim. d. kapan, clapă, capcană; ngr. kapántza, bg. [...]

cărtige - s.f. pl. (reg.) rotilele plugului. [...]

catalige - s. f. pl. Prăjini prevăzute cu suporturi pentru picioare, cu care se umblă la înălțime (în l[...]

challenge - s.n. 1. V. șalanj. 2. Challenge-round = etapă finală (pentru disputarea cupei). [Pron. ce-lengi.[...]

chitoroange - V. chi- și pitonoage.[...]

Chiustenge - f. numele turcesc al județului Constanța.[...]