Am găsit 245 de cuvinte care se termină cu ete:

acuratețe - s. f. Grijă deosebită, atenție mare, exactitate în executarea unui lucru. [Var.: acuratéță s[...]

Albacete - [albaθéte], oraș în S Spaniei (Castilia-La Mancha); 125,8 mii loc. (1987). Centru viticol. Prod[...]


albețe - s. f. v. albeață.[...]

alegrețe - s. f. (Livr.) Vioiciune, sprinteneală (a tonului, a exprimării). – Din fr. allégresse.[...]

alertețe - s. f. (Rar) Vioiciune, agerime; elan, avânt. – Din it. all'ertezza.[...]

alete - = Aletes.[...]

anaxarete - fecioară de familie nobilă, din insula Cyprus. Tratîndu-l cu aroganță și indiferență pe Iph[...]

anderete - adv. (reg.) aiurea, în alt loc[...]

arăbete - arăbeți, s. m. arab[...]

arete - (aréți), s. m. – Berbec de prăsilă. – Mr. arete, areati, megl. reti, areati, istr[...]

arhimicete - s. f. pl. clasă de ciuperci primitive, microscopice, cu talul format dintr-o singură celulă, par[...]

asprete - aspreți, s. m. Pește cenușiu-brun, mic, acoperit cu solzi aspri și mărunți (Romanichthys vals[...]

babete - babeți, s. m. (Iht.) Zglăvoacă (1) (Cottus gobio) – Et. nec.[...]

bătrânețe - s. f. 1.Etapă finală din viața ființelor, caracterizată prin diminuarea treptată a funcțiilo[...]

berruguete - Alonso (c. 1490-1561), sculptor și decorator spaniol. Lucrări cu decorație abundentă (altarele [...]

bete - pl. V. bată.[...]

biciclete - s. f. pl. ochelari[...]

binețe - s. f. (Pop.; în expr.) A(-și) da binețe = a (se) saluta. – Din bine ați [venit].[...]

blambete - blambeți s. m. om naiv / ușor de păcălit.[...]

blândețe - s. f. Însușirea omului blând; purtare de om blând. – Blând + suf. -ețe.[...]