Am găsit 328 de cuvinte care se termină cu esti:

agesti - agestesc, vb. IV. (Reg.) 1. Tranz. A stăvili o apă curgătoare, îngrămădind bușteni, crengi e[...]

Albești - 1. Com. în jud. Botoșani; 6.182 loc. (1991). 2. Com. în jud. Constanța; 3.157 loc. (1991). 3. C[...]


Alimănești - pl. numele mai multor comune în județul Argeș și Olt.[...]

Alimpești - com. în jud. Gorj pe Olteț; 2.325 loc. (1991).[...]

Andrășești - com. în jud. Ialomița; 2.254 loc. (1991). Stație de c. f.[...]

Antonești - pl. sat în județul Teleorman, unde s’a dat o bătălie între Mihaiu Viteazul și Turcii (1595)[...]

apesti - apestésc, vb. IV (înv.) 1. a întârzia 2. a amâna 3. a adormi, a ațipi[...]

Armășești - com. în jud. Ialomița; 6.777 loc. (1991). Stație de c. f.[...]

Asănești - dinastie de origine românească care a condus Imp. Vlaho-Bulgar (1186-1256), întemeiată de Asan [...]

Băcești - com. în jud. Vaslui, pe Bîrlad; 4.009 loc. (1991). Stație de c. f.[...]

Băiculești - com. în jud. Argeș, pe stg. Argeșului; 6.871 loc. (1991). Conserve de legume și fructe. Fabric[...]

Băilești - 1. Cîmpia Băileștilor, cîmpie în partea central-sudică a Olteniei, între Jiu și Dunăre, li[...]

Bălăbănești - com. în jud. Galați; 4.186 loc. (1991).[...]

Bălănești - com. în jud. Gorj, pe Amaradia; 2.605 loc. (1991).[...]

Bălășești - com. în jud. Galați; 2.676 loc. (1991).[...]

Bălcești - com. în jud. Vîlcea, pe Olteț; 5.902 loc. (1991). Fabrică de mobilă; prefabricate din beton; p[...]

Baldovinești - com. în jud. Olt; 3.885 loc. (1991). Reșed. este satul Băleasa.[...]

Bălești - 1. Com. în jud. Gorj; 7.402 loc. (1991). Biserică de lemn (sec. 18). 2. Com. în jud. Vrancea; 2.[...]

Bălilești - com. în jud. Argeș, pe Bratia; 4.890 loc. (1991). Pomicultură. În satul Băjești se păstreaz[...]

Bălinești - sat în com. Grămești, jud. Suceava. Biserică ctitorită de logofătul Tăutu (c. 1493); pictur[...]