Am găsit 40 de cuvinte care se termină cu eia:

Alazeia - fl. în Federația Rusă (C.S.I.), în NE Siberiei. Lungime: 1.590 km (împreună cu rîul Nel’ka[...]ambreia - ambreiez, vb. I. Tranz. A realiza cuplarea a două mecanisme cu ajutorul ambreiajului. [Pr.: -bre-i[...]

ambuteia - ambuteiez, vb. I. Tranz. (Franțuzism) A bloca cu vehicule, nave etc. căi rutiere sau de navigați[...]

aquileia - localit. în NV Italiei, lîngă Trieste; 3,3 mii loc. (1981). Colonie romană întemeiată în 181[...]

ardeia - ardeiez, vb. I. 1. Tranz. A condimenta o mâncare cu ardei iute (sau cu piper, boia etc.). 2. Refl.[...]

ateia - atéi, vb. I refl. (reg.) a se îmbrăca (de sărbătoare)[...]

baleia - vb. I. tr. A parcurge cu un fascicul electronic suprafața ecranului luminescent al unui tub catodi[...]

bureia - 1. Rîu în Federația Rusă (C.S.I.), în E Siberiei, afl. stg. al Amurului; 752 km. Izv. din masi[...]

căreia - v. cáre1, cáre2, cáre3[...]

ceia - V. cel.[...]

cheia - stațiune climaterică și de odihnă, cu funcționare permanentă, în depr. omonimă, pe Teleajen[...]

chirieiă - f., pl. e (fr. kyrielle, d. vgr. Kýrie [eléeson], chiraleĭsa, Doamne, miluĭește). Iron. Rugăc[...]

codeia - codeiéz, vb. I (reg.) a încondeia ouăle (de Paști).[...]

correia - [curəiə], Raimundo da Mota Azevedo (1860-1911), poet brazilian. Evocă, în spirit parnasian, nat[...]

debleia - vb. tr. a degaja un teren pentru realizarea unui debleu. (< fr. déblayer)[...]

debreia - debreiez, vb. I. Tranz. A desface legătura dintre două mecanisme cuplate printr-un ambreiaj. [...]

depareia - depareiéz, vb. I. Tranz. (Filatelie) A descompleta o serie de mărci poștale. [Var.: deparaiá vb[...]

descheia - deschéi, vb. I. 1. Tranz. A scoate un nasture din butonieră, a face să nu mai fie încheiat. 2. [...]

descleia - descleiéz, vb. I. Tranz. 1. A dezlipi ceea ce este lipit (cu clei). ◊ Refl. S-au descleiat [...]

dezambreia - dezambreiéz, vb. I. Tranz. A scoate din ambreiaj. [Pr.: -bre-ia] – Dez- + ambreia.[...]