Am găsit 29 de cuvinte care se termină cu du:

Abradu - m. veche cetate ruinată lângă comuna Brădești, în jud. Doljiu.[...]

bendu - vechĭ îld. bînd. V. beaŭ.[...]


boldu - com. în jud. Buzău; 2.666 loc. (1991).[...]

bradu - com. în jud. Argeș; 4.775 loc. (1991). Stație de c. f.[...]

cacadu - s. m. papagal din Australia, cu penajul alb, care poartă pe cap un moț de pene viu colorate; caca[...]

chengdu - oraș în centrul Chinei, centru ad-tiv al prov. Sichuan; 2,35 mil. loc. (1990, cu suburbiile). Nod[...]

chiojdu - com. în jud. Buzău, pe Bîsca Chiojdului; 4.424 loc. (1991). Mormînt cu bogat inventar funerar a[...]

Dridu - 1. Com. în jud. Ialomița, pe Ialomița; 5.456 loc. (1995). 2. Cultură aparținând populației a[...]

ferdu - s. n. (A douăzecea literă a alfabetului chirilic, v. tverdu; pl. ferduri)[...]

Flămându - Horia (n. 1941, Alba Iulia), sculptor român. Modelaj sensibil, atât în reliefuri cât și în lu[...]

fondu - fonduuri, s. n. Procedeu cinematografic constând din întunecarea continuă a imaginii la sfârși[...]

Gojdu - Emanoil (1802-1870, n. Oradea), jurist și om politic român. Luptător pentru drepturile național[...]

Grindu - 1. Com. în jud. Ialomița; 2.382 loc. (1995). Stație de c. f. Expl. de petrol. Creșterea bovinel[...]

Grojdibodu - com. în jud. Olt; 3.523 loc. (1995). Biserică având dublu hram – Sf. Grigore și Sf. Hara[...]

hajdu - [aidü], Étienne (1907-1996), sculptor francez de origine română. Stabilit la Paris (1927). Elev[...]

Kathmandu - (KATMANDU), capitala Nepalului, situată pe cursul superior al râului Bāgmati, într-o depr. intr[...]

kudu - s. m. antilopă africană cu coarne în spirală. (< germ. Kudu)[...]

nandu - s. m. invar. Gen de păsări alergătoare, asemănătoare cu struțul, cu picioare lungi și cu ari[...]

Ordu - oraș în N Turciei, port pe coasta sudică a Mării Negre, la 129 km E de Samsun și la V de Trabz[...]

ovimbundu - s. m. pl. Populație negridă din grupul bantu, trăind în podișuri înalte din partea centrală [...]