Am găsit 1687 de cuvinte care se termină cu d:

Abdul-Hamid - numele a doi sultani otomani. Mai important: A. II (1876-1909), supranumit și „sultanul sîngero[...]Abelard - [abelḁr], Pierre (1079-1142), filozof și teolog francez. Întemeietorul conceptualismului („Si[...]

abord - s. n. 1. abordare. 2. (chir.) cale de acces la un organ. (< fr. abord)[...]

Abrud - 1. Depr. de eroziune, intramontană, în M-ții Apuseni, la 600 m alt. Supr.: 36 km2. Relief colina[...]

absurd - -ă I. adj. care contrazice gândirea logică, legile naturii, bunul-simț. II. s. n. 1. ceea ce es[...]

abțibild - abțibilduri, s. n. 1. Imagine în culori imprimată pe un strat subțire de colodiu, care se aplic[...]

acaricid - acaricide, s. n., adj. (Substanță) care omoară acarienii. – Din fr. acaricide.[...]

Achard - [așḁr], Charles (1860-1944), medic francez. Cercetări privind bolile datorate schimburilor nutr[...]

acid - -Ă, acizi, -de, s. m., adj. 1. S. m. Substanță chimică, cu gust acru și miros înțepător, ca[...]

acipenserid - acipenserizi, s. m. (Zool.) Sturion. – Cf. lat. acipenser.[...]

acord - acorduri, s. n. 1. Înțelegere, învoială, convenție etc. între două sau mai multe părți în[...]

actinid - s. n., pl. actiníde[...]

ad - pref. „adaos”. (< fr. ad-, cf. lat. ad, lângă)[...]

adenoid - -Ă, adenoizi, -de, adj. Care aparține țesutului glandular, privitor la acest țesut. – Di[...]

adipoid - -Ă adj. cu aspect de grăsime; lipoid. (< fr. adipoïde)[...]

Adjud - oraș în jud. Vrancea, la confl. Trotușului cu Siretul; 19.981 loc. (1991). Nod feroviar și ruti[...]

aed - aezi s. m. Poet epic recitator și cântăreț în Grecia antică. – Din fr. aède.[...]

afid - afide, s. n. (La pl.) Subordin de insecte homoptere, cuprinzând păduchii de plante mici, cu forme[...]

afilopod - -Ă adj. lipsit de frunze bazale. (< fr. aphylopode)[...]

afixoid - s.n. (Rar) Element de compunere tematică; pseudoafix. [Pron. -xo-id. / < fr. affixoïde].[...]