Am găsit 114 de cuvinte care se termină cu che:

Abeche - oraș în E Ciadului central, la NE de N’Djamena; 71 mii loc. (1986). Nod rutier Piață de anima[...]

Apostolache - com. în jud. Prahova; 2.2882 loc. (1991). Expl. de petrol. Muzeu săsesc. Mănăstirea A. (sec. 17[...]


arche - v. arheo-.[...]

Asache - (Gheorghe) m. scriitor român, bărbat cu cunoștințe enciclopedice, a contribuit la lățirea ins[...]

azbuche - s. f. Termen folosit în trecut pentru a denumi alfabetul chirilic. ◊ Expr. A fi la azbuche [...]

baftache - s. invar. (dim.) v. baftă[...]

bordenache - Richard (1905-1982, n. Botoșani), arhitect român. Prof. univ. la București. Lucrări aparținîn[...]

buche - buchi, s. f. A doua literă din alfabetul chirilic; p. gener. literă; (de obicei la pl.) alfabet; [...]

bulache - s. m. sg. om naiv.[...]

bunche - [bantʃ], Ralph Johnson (1904-1971), om politic de culoare din S.U.A. Secretar general al O.N.U. (1[...]

campeche - [campéce] 1. Golf care constituie partea de SV a G. Mexic, la V de Pen. YUcatán. Ad. max.: 2.836 [...]

caniche - (cuv. fr.) [caniș] subst. Rasă de cîini de origine africană cu blana buclată sau franjurată f[...]

ceche - s.f. (reg.) prăjină de mânat peștele la voloc.[...]

celibidache - Sergiu (1912-1996, n. Roman), dirijor, compozitor și pedagog român. Prof. univ. la Mainz. Stabili[...]

cherache - s.f. (înv.) mantie de gală împodobită cu fir.[...]

Conache - (Costache) m. poet moldovean dela începutul sec. XIX: Alcătuiri și Tălmăciri (1777-1849).[...]

condurache - Emil (1912-1987, n. Scînteia, jud. Iași), istoric și arheolog român. Acad. (1955), prof. univ. [...]

cordache - s. invar. (iron.) 1. prostituată. 2. nimfomană.[...]

costache - veche familie de boieri din Moldova. Mai importanți: 1. Boldur C., mare vornic. S-a distins în b[...]

cuțulache - s. m. (Fam.) Cățeluș. – Cuțu + suf. -ulache.[...]