Am găsit 57 de cuvinte care se termină cu ae:

Aglae - f. Mit. una din cele trei Grații.[...]aloidae - denumire purtată de doi giganți, Otus și Ephialtes, fiii lui Poseidon și ai Iphimediei, soția [...]

apharetidae - patronimic purtat de Idas și de Lynceus, ca fii ai lui Aphareus.[...]

aquae - (AD AQUAS), așezare rurală romană în prov. Dacia (sec. 2) în apropiere de Ulpia Traiana Sarmiz[...]

argonautae - cei cincizeci de eroi care au alcătuit echipajul corăbiei Argo. Printre ei se numărau: Heracles,[...]

athenae - cea mai importantă cetate a Atticei. Întemeiată de Cecrops, a purtat la început numele de Cecro[...]

atridae - patronimic purtat de Agamemnon și de Menelaus, în calitatea lor de descendenți ai lui Atreus.[...]

bacchae - (sau Bacchantes) 1. Preotese care oficiau la romani cultul lui Bacchus. 2. Însoțitoarele zeului B[...]

bodogae - Teodor (1911-1994, n. Cetatea de Baltă, jud. Alba), teolog român. Prof. la Institutul Teologic di[...]

camenae - denumire purtată în mitologia romană de către nimfe, identificate mai tîrziu cu muzele (v. și[...]

canabae - (cuv. lat.) subst. pl. Așezări omenești întemeiate în jurul castrelor romane.[...]

cannae - așezare în SE Italiei (Apulia), pe rîul Aufidus (azi Ofanto), unde în 216 î. Hr., în timpul c[...]

casmenae - = Camenae.[...]

chinhae - oraș în SE Rep. Coreea, port la Str. Coreii; 121,3 mii loc. (1985). Ind. chimică și alim. Pescu[...]

ciumăfae - (ciuma fetei) f. Mold. Tr. Bot. laur. [Origină necunoscută].[...]

cumae - numele latin al celei mai vechi colonii grecești ( Kyme), întemeiată în S Italiei la jumătatea[...]

danae - = Danaë.[...]

Decae - [dəké], Henri (1915-1987), operator francez de film. Specialist al filmărilor în plein-air, a r[...]

dirae - v. Erinyes.[...]

eurysthenidae - urmașii lui Eurysthenes.[...]