Am găsit 154 de cuvinte care se termină cu Ria:

Adjaria - rep. autonomă în Gruzia, la țărmul Mării Negre, creată la 16 iul. 1921; 3 mii km2; 393 mii lo[...]Adria - f. oraș în Italia (Veneția), a dat numele său Mării Adriatice: 16.000 loc.[...]

aegeria - (sau Egeria), în mitologia romană, una dintre camene (v. și Musae). Era considerată drept soți[...]

Alessandria - oraș în Italia (Piemont); 93,9 mii loc. (1989). Centru comercial. Produse chimice și textile.[...]

Alexandria - roman popular. Scris în Egiptul elenistic (c. sec. 3 î. Hr.) și atribuit istoricului Callisthene[...]

Algeria - Republica Algeriană Democratică și Populară ~, stat situat în NV Africii, cu largă ieșire (1[...]

Almeria - oraș în S Spaniei (Andaluzia), port la M. Mediterană; 154,9 mii loc. (1987). Ind. chimică și c[...]

amudaria - rîu în Asia central-sudică. Lungime: 2.540 km. Izv. din M-ții Hindukusk de la 4.900 m alt., tre[...]

Amutria - f. cetate romană în Oltenia, lângă râul Motru.[...]

annularia - s. f. Ramuri de calamites cu frunze de formă lanceolată unite prin bazele lor, descrise separat d[...]

apropria - apropriez, vb. I. Tranz. 1. A-și însuși un lucru (străin). 2. A face ca un lucru să fie potriv[...]

araucaria - s. f. invar. Specie de conifer originar din America de Sud și Australia (Araucaria angustifolia). [...]

archivupentrufilologiașiistoria - PENTRU FILOLOGIA ȘI ISTORIA, prima revistă periodică românească cu caracter științific. Edit[...]

arenaria - s. f. plantă cariofilacee, cu flori albastre și roz, care crește pe stânci și nisipuri. (<[...]

asiria - stat antic în Orientul Mijlociu, pe cursul mijlociu al fl. Tigru. Întemeiat la sfîrșitul milen.[...]

asteria - fiica titanului Cocus și a Phoebei și soră cu Leto. S-a căsătorit cu Perses și a avut, la rî[...]

Austria - Republica ~, stat federal în Europa Centrală; 83,8 mii km2; 7,62 mil. loc. (1989). Limba de stat:[...]

avaria - avariez, vb. I. Tranz. și refl. A face să sufere sau a suferi o avarie; a (se) strica, a (se) det[...]

Barbaria - f. sau Statele barbarești, regiune la N. Africei, coprinzând Marocul, Algeria, Tunizia și Tripol[...]

bașkiria - rep. autonomă în Federația Rusă, în S M-ților Ural, creată în mart. 1919; 143,6 mii km2; 3,[...]