Am găsit 15 cuvinte care se termină cu Pa____ni:

Căpățâneni - pl. comună în județul Argeș, cu ruinile vestitei Cetăți a lui Țepeș-Vodă, zidită pe vârf[...]împăiejeni - vb. IV. v. împăienjeni.[...]

împăinjeni - vb. IV. v. împăienjeni.[...]

împăinjini - vb. IV. v. împăienjeni.[...]

pădureni - com. în jud. Vaslui, situată în NE colinelor Viișoarei, pe cursul superior al râului Sărata; [...]

paganini - Niccolò (1782-1840), violonist și compozitor italian. Creator al concertului de vioară de tip ro[...]

paingini - vb. IV. v. păienjeni.[...]

păinjeni - vb. IV. v. păienjeni.[...]

păinjini - vb. IV. v. păienjeni.[...]

papaiani - Sebastian (n. 1936, Pitești), actor român. Interpret de comedie, a creat rolurile unui tip descur[...]

părăgeni - vb. IV. v. părăgini.[...]

părăgini - părăginesc, vb. IV. Refl. A ajunge în stare de paragină; (despre clădiri, construcții etc.) a[...]

Paribeni - Roberto (1876-1956), arheolog și istoric italian. Prof. univ. la Milano. Director general (1928-19[...]

Păsăreni - în jud. Mureș, situată în pod. Târnavelor, pe râul Niraj; 1.801 loc. (2003). Haltă de c. f. [...]

Pasolini - Pier Paolo (1922-1975), regizor, scenarist, scriitor, ziarist, teoretician și critic de film itali[...]