Am găsit 263 de cuvinte care se termină cu Metrie:

acidimetrie - acidimetrii, s. f. Metodă volumetrică de determinare a concentrației unui acid prin neutralizare[...]acidobutirometrie - s. f. metodă de dozare a materiei grase din lapte. (< fr. acido-butyrométrie)[...]

actinometrie - s. f. Capitol al fizicii care se ocupă cu măsurarea și studiul radiațiilor electromagnetice (so[...]

acumetrie - s. f. Metodă de examinare medicală care constă în măsurarea acuității auditive cu ajutorul a[...]

adaptometrie - s. f. măsurare a adaptării retiniene. (< fr. adaptométrie)[...]

aerofotogrammetrie - s. f. Metodă a fotogrammetriei care măsoară, determină metric și reprezintă, grafic și fotog[...]

aeromagnetometrie - s. f. metodă de măsurare din avion a prospecțiunilor magnetice terestre. (< aero- + magnetom[...]

aerometrie - s. f. Ramură a fizicii care studiază proprietățile fizice ale aerului1 și ale gazelor și măs[...]

aerotonometrie - s. f. măsurare a tensiunii gazelor din sânge și a altor lichide din organism. (< fr. aéroto[...]

afotometrie - s. f. indiferență a frunzelor față de direcția luminii. (< fr. aphotométrie)[...]

agronometrie - s.f. Știința măsurării puterii productive a solului. [< fr. agronométrie].[...]

albuminometrie - s. f. determinarea cantității de albumină dintr-un lichid organic. (< engl. albuminometry)[...]

alcalimetrie - s. f. Capitol al chimiei care se ocupă cu determinarea concentrației unei baze; procedeu de anali[...]

alcoolimetrie - s.f. v. alcoolmetrie.[...]

alcoolmetrie - s. f. Totalitatea proceselor întrebuințate pentru determinarea concentrației unei soluții alcoo[...]

alcoolometrie - s.f. v. alcoolmetrie.[...]

algezimetrie - s.f. Determinare a intensității excitației necesare provocării unei senzații dureroase. [< [...]

alometrie - s. f. creștere la animale în care unele organe se măresc mai repede (sau mai încet) decât corp[...]

altimetrie - s. f. Ramură a topografiei care se ocupă cu stabilirea altitudinilor de pe suprafața terestră f[...]

altitelemetrie - s. f. determinare a înălțimii de zbor a țintelor aeriene. (< alti- + telemetrie)[...]