Am găsit 713 de cuvinte care se termină cu J:

abataj - s. n. 1. loc de extragere a unui minereu, a unei roci dintr-un zăcământ; operația însăși. 2.[...]abordaj - abordaje, s. n. 1. Asalt, atac al unei nave (de către o altă navă). 2. Ciocnire accidentală în[...]

acordaj - acordaje, s. n. Acordare a unui instrument muzical. – Din fr. accordage.[...]

acroșaj - acroșaje, s. n. 1. Acroșare. 2. Oprire, interceptare a mingii sau a pucului. – Din fr. acc[...]

acuplaj - acuplaje, s. n. Cuplaj. – Din fr. accouplage.[...]

aeraj - s. n. Primire și distribuire a aerului1 (1) într-o mină, într-o sală de spectacole etc. [Pr.: [...]

aerosondaj - s.n. Sondaj al straturilor înalte ale atmosferei cu ajutorul balonului. [< fr. aérosondage].[...]

afinaj - afinaje, s. n. Afinare. – Din fr. affinage.[...]

afișaj - afișaje, s. n. 1. Faptul de a afișa; lipire de afișe. 2. Afișaj optic = afișor (2). – D[...]

agiotaj - agiotaje, s. n. Speculă cu semne monetare sau cu hârtii de valoare în vederea obținerii unui c[...]

Agrij - 1. Rîu, alf. stg. al Someșului la Jibou; 44 km. Izv. din M-ții Meseș. Cunoscut și sub numele d[...]

aj - suf. „acțiune”. (< fr. -age)[...]

ajustaj - s. n. (Tehn.) Relație între dimensiunile a două piese care se asamblează prin întrepătrundere[...]

ajutaj - ajutaje, s. n. (Tehn.) Tub scurt, executat astfel încât scurgerea fluidelor să se producă în f[...]

alevinaj - s. n. (Rar) Îngrijire și hrănire a puietului de pește. – Din fr. alevinage.[...]

alezaj - alezaje, s. n. 1. Suprafață interioară, cilindrică sau conică, a unei piese. 2. Diametrul inte[...]

aliaj - aliaje, s. n. Produs metalic obținut prin topirea laolaltă a anumitor metale sau a unor metale cu[...]

Almăj - (ALMĂJULUI) 1. Munții ~, masiv muntos din grupa M-ților Banatului, la N de defileul Dunării, co[...]

alpaj - s. n. pășunat în zonele înalte, alpine. (< fr. alpage)[...]

amaraj - s.n. Amarare. ♦ Bordaj de susținere a unui obiect pe o navă. [< fr. amarrage].[...]