Am găsit 763 de cuvinte care se termină cu Ent:

abiturient - -ă s. (germ. abiturient, din lat. habituriens, care dorește să poseadă, saŭ de la abiturus, ca[...]

abonament - abonamente, s. n. Convenție prin care, în schimbul unei sume, o persoană obține, pe o anumită [...]


absent - -Ă, absenți, -te, adj. 1. Care nu e de față, care lipsește. 2. Fig. Care nu este atent la ce s[...]

absolvent - -Ă, absolvenți, -te, s. m. și f. Persoană care a terminat un ciclu sau o formă de învățăm[...]

abstergent - -ă adj. (lat. abstérgens, -éntis. V. șterg). Med. Propriŭ la șters rănile; remediŭ absterge[...]

abstinent - -ă adj., s.m. f. (cel) care practică abstinența. (< fr. abstinent, lat. abstinens)[...]

abundent - -Ă, abundenți, -te, adj. Care este în cantitate mare, care abundă; bogat, îmbelșugat. –[...]

accent - accente, s. n. 1. Pronunțare mai intensă, pe un ton mai înalt etc. a unei silabe dintr-un cuvân[...]

accident - (1-4, 6) accidente, s. n. (5) accidenți, s. m. 1. Eveniment fortuit, imprevizibil, care întrerupe[...]

acidorezistent - -Ă adj. (Despre bacterii) Care prezintă acidorezistență. [Cf. fr. acido-résistant].[...]

acomodament - s. n. 1. aranjament care produce confort. 2. dezinvoltură. (< fr. accommodement)[...]

acompaniament - acompaniamente, s. n. 1. Însoțire a unei melodii cu altă melodie potrivită. 2. Parte muzicală,[...]

acostament - acostamente, s. n. Fâșie laterală din platforma unei șosele, cuprinsă între marginea părții[...]

acrescent - -Ă, acrescenți, -te, adj. (Despre părțile unei plante) Care crește și după fecundare. ȁ[...]

acumbent - adj. (Bot.; despre un organ) Culcat. [< lat. accumbens < accumbere = a se culca].[...]

acutrament - s. n. îmbrăcăminte bizară și ridicolă; împopoțonare. (< fr. accoutrement)[...]

aderent - -Ă, aderenți, -te, adj., s. m. și f. 1. Adj., s. m. și f. (Persoană sau colectivitate) care ad[...]

adiacent - -Ă, adiacenți, -te, adj. 1. (În sintagma) Unghiuri adiacente = unghiuri care au același vârf, [...]

adjacent - -ă adj. (lat. ádjacens, -éntis, d. ad, la și jacére, a zăcea, a fi situat). Alăturat: țăr[...]

adolescent - -Ă, adolescenți, -te, s. m. și f. Persoană care este la vârsta adolescenței. – Din fr.[...]