Am găsit 17 cuvinte care se termină cu Eim:

Anaheim - [ænəhaim], oraș în SV S.U.A. (California), în aglomerația urbană Los Angeles – Long B[...]arnheim - Rudolf (1904-2007), teoretician german de cinema. Stabilit în S.U.A. Lucrările sale („Filmul ca[...]

birhakeim - HAKEIM (BI’R AL HUKAYYIM), oază în deșertul Libiei, la 64 km SV de Tobruk. Aici a avut loc o b[...]

Durkheim - [dürkém], Émile (1858-1917), sociolog francez. Influențat de pozitivismul lui A. Compte, a defi[...]

Guggenheim - [gúgənhaim], familie de industriași americani, de origine elvețiană, cu importante realizări [...]

Heim - [aim], Roger (1900-1979), botanist francez. Cercetări de micologie („Ciupercile toxice și haluc[...]

Hildesheim - [híldəshaim], oraș în partea central-nordică a Germaniei (Saxonia Inferioară), la 29 km SE de[...]

Lenauheim - com. în jud. Timiș, situată în Câmpia Timișului; 5.722 loc. (2000). Stați de c. f. (în sate[...]

Manheim - n. oraș german în marele ducat de Baden: 242.000 loc.[...]

Mannerheim - [mánəheim], Carl Gustav Emil, baron von (1867-1951), feldmareșal și om politic finlandez. După[...]

mannheim - [mánhaim], oraș în SV Germaniei (Baden-Württemberg), la confl. Rinului cu Neckar, la 71 km VSV [...]

Oppenheim - [oúpənhaim], Dennis (n. 1938), pictor și sculptor american. Prof. univ. la Yale. Exponent al art[...]

Pforzheim - [pfórshaim], oraș în Germania (Baden-Württemberg), la poalele m-ților Pădurea Neagră; 169,6 [...]

roheim - [róuheim], Géza (1891-1953), psihanalist și etnolog american de origine maghiară. Prof. univ. l[...]

seim - seimuri, s. n. Denumire dată, în diferite perioade, Parlamentului Poloniei sau Camerei Inferioare[...]

vicleim - vicleimuri, s. n. Veche dramă populară de origine creștină reprezentând nașterea lui Cristos,[...]

Vitleim - n. numele slav și popular al Betleemului.[...]