Am găsit 21 de cuvinte care se termină cu Dava:

Acidava - f. ruine de cetate romană în fața Slatinei.[...]


argedava - una dintre cetățile de reședință ale regilor geto-daci, identificată prezumtiv cu așezarea d[...]

buridava - 1. Așezare geto-dacică (sec. 1 î. Hr. – sec. 1 d. Hr.) identificată pe terit. com. Ocni[...]

capidava - cetate romano-bizantină (sec. 1-6) pe malul Dunării, întemeiată pe terit. unei foste așezări [...]

cumidava - castru roman, construit pe o veche așezare dacică în sec. 2-3. Azi Rîșnov, jud. Brașov.[...]

dava - s.f. (înv.) 1. reclamație, plângere. 2. femeie rea, cârcotașă.[...]

Dokidava - localit. în Dacia, situată, potrivit știrilor transmise de Ptolemeu, în NV terit. de azi al Rom[...]

jidavă - s.f. (reg.) loc ce pare a fi o veche așezare omenească, strașnic zidită și uriaș proiectată.[...]

Marcodava - davă geto-dacică aflată, potrivit izvoarelor antice, în Transilvania centrală. Situată ipotet[...]

Muldava - f. V. Moldova Veche.[...]

Netindava - davă geto-dacică situată, potrivit izvoarelor antice, în Muntenia subcarpatică. Neidentificat[...]

pelendava - denumirea antică a municipiului Craiova.[...]

Petrodava - localitate în Dacia, situată, potrivit izvoarelor antice, în N Moldovei, identificată ipotetic [...]

Piroboridava - davă geto-dacică, situată, potrivit izvoarelor istorice, pe Siret. Identificată cu așezarea de[...]

Ramidava - așezare civilă dacică, apoi romană, dezvoltată în apropierea unui castru roman (care a durat [...]

Rusidava - castru și așezare romană din sec. 2-3, situat la S de Drăgășani (jud. Vâlcea). Făcea parte [...]

Sacidava - așezare geot-dacică descoperită (1969) pe terit. satului Dunăreni, com, Aliman, jud. Constanța[...]

sangidava - localitate în Dacia situată, potrivit coordonatelor date de Ptolemeu, în N Transilvaniei central[...]

Singidava - localit. în Dacia, situată potrivit coordonatelor date de Ptolemeu, în V României. Neidentifica[...]

zardava - zardavále, s. f. (Înv.) Blană de jder. (din tc. zerdeva)[...]