Am găsit 2285 de cuvinte care încep cu sa:

șăbăci - șăbăcésc, vb. IV (reg.) a împodobi cu șabace (v.) îmbrăcămintea.[...]șăbăcit - -ă, s.n. (reg.) împodobire cu șabace (v.) a îmbrăcămintei: șăbăceală.[...]

sabadaș - sabadáși, s.m. (reg.) calificativ injurios dat copiilor.[...]

sabadell - oraș în NE Spaniei (Catalonia), la 13 km NNV de Barcelona; 183,7 mii loc. (2001). Ind. metalurgic[...]

săbădi - săbădésc, vb. IV (reg.) a întârzia undeva mai multă vreme.[...]

Sabah - {sába], stat al Malaysiei, situat în N ins. Borneo; 73,6 mii km2; 2,6 mil. loc. (2000). Centrul a[...]

săbăi - săbăiésc, vb. IV (reg.) 1. (despre materiale textile) a croi; a lucra. 2. a coase, a cârpi. 3. [...]

sabaia - interj. (reg.) cuvânt care exprimă îndemnul de a se năpusti, de a năvăli asupra cuiva.[...]

săbăiesc - -eáscă, adj. (reg.) care aparține croitorilor, privitor la croitori, specific croitorilor.[...]

săbăiește - adv. (reg.) în felul croitorilor, ca croitorii.[...]

săbăire - săbăíri, s.f. (reg.) 1. croire. 2. coasere, cârpire.[...]

șabana - șabanale, s. f. Haină lungă asemănătoare cu un anteriu, pe care o purtau aprozii, vornicii și[...]

săbăoani - com. în jud. Neamț, situată pe interfluviul dintre Siret și Moldova; 11.382 loc. (2005). Stați[...]

șabăr - șabăre, s. n. Răzuitor folosit pentru curățirea de parafină a interiorului țevilor de extrac[...]

săbărel - (-le), s. n. – Dans tipic din Munt. De la Sabar, rîu în Munt.[...]

săbăreni - com. în jud. Giurgiu; 2.528 loc. (2005), în C. Vlăsiei.[...]

sabaria - v. Szombathely.[...]

sabarul - s.n. sg. (reg.) numele unei hore executate în ritm vioi; melodie după care se execută această h[...]

sabaș - sabáșe, s.n. (reg.) bacșiș.[...]

săbășag - (-guri), s. n. – (Maram.) Libertate. Mag. szabadság (Candrea).[...]