Am găsit 108 de cuvinte care încep cu q:

quimper - [kẽpér], oraș în NV Franței (Bretagne), în G. Biscaya; 56 mii loc. (1975). Nod de comunicaț[...]

quimsacruz - vârf în V Boliviei, în Cordillera Oriental, la SE de lacul Titicaca; 5.900 m.[...]


quincke - [kvínkə] 1. Heinrich (1842-1922), medic german. Prof. univ. la Kiel și Frankfurt am Main. A desc[...]

quine - [kuin], Wilard Van Orman (1908-2000), logician și filozof american. Prof. univ. la Harvard. Promot[...]

quinet - [kiné], Edgar (1803-1875), istoric, scriitor și filozof francez. Prof. la Collège de France. Con[...]

quinn - [kuin], Anthony (1915-2001), actor american de film. Înzestrat cu o deosebită forță expresivă,[...]

quinoa - s.f. Plantă erbacee cultivată în America Centrală pentru semințele sale cu o mare valoare nutr[...]

quinquină - V. chinină.[...]

quintana - [kintána], Manuel José (1772-1857), scriitor și critic literar spaniol. A participat la războiu[...]

quintescu - Nicolae (1841-1913, n. Craiova), lingvist și filolog român. Acad. (1877), prof. univ. la Iași ș[...]

quintet - s.n. v. cvintet. [...]

quintilian - (Marcus Fabius Quintilianus) (c. 35-96 d. Hr.), retor și pedagog roman. Întemeietor al unei școl[...]

quiproquo - quiproquo-uri, s. n. 1. (Livr.) Confuzie de persoane sau de lucruri; intervertire. 2. (Teatru) Situ[...]

quipu - s. n. Sistem de scriere incaș, care folosea sfori de diverse culori și noduri; instrumentul, alc[...]

Quirinal - (Muntele) n. una din cele 7 coline ale Romei antice, pe care se află astăzi palatul regelui Itali[...]

quirinale - una dintre cele șapte coline ale Romei, situată în NE orașului, la 61 m alt. Aici se află Pala[...]

quirino - Elpidio (1890-1956), om politic din Filipine. Președinte al statului (1948-1953). În timpul manda[...]

quirinus - 1. În mitologia romană, veche divinitate războinică, de origine sabină, identificată uneori c[...]

quiroga - [kiróga], Elena (pe numele adevărat Elena Q. de Abarca) (1921-1995), scriitoare spaniolă. Una di[...]

quisling - quislingi, s. m. (Livr.) Colaboraționist (cu hitleriștii); trădător de patrie. [Pr.: cvisling [...]