Am găsit 108 de cuvinte care încep cu q:

Qom - (QUM sau KUM), oraș în partea central-nord-vestică a Iranului, pe râul omonim, la marginea de V[...]

Qu - MOURÛT (fr.) să fi murit – Corneille, „Horace”, act. III, scena 6. Replica bătrânulu[...]


qua - V. ca- saŭ cŭa-.[...]

quadri - v. cvadri-.[...]

quadrienal - V. cŭadrienal.[...]

quadrivium - s. n. Treaptă imediat următoare învățământului elementar medieval, în care se predau aritme[...]

quaestor - quaestori, s. m. (În Roma antică) Magistrat cu atribuții fiscale. [Pr.: cvéstor] – Cuv. [...]

quaker - -Ă, quakeri, -e, s. m. și f. (Religie) Membru al unei secte protestante pacifiste și austere în[...]

quakerism - s. n. Doctrina pacifistă și austeră a quakerilor bazată pe teama de a doua venire a lui Mesia. [...]

quakerizm - n. (cŭakerizm). Doctrina quakerilor, derivată din puritanizm [!]. V. protestantizm.[...]

quantum - n. (cŭantum, cuv. lat. care înseamnă „cît”. V. cît). Rar. Cantitate, sumă anumită.[...]

quarc - quarcuri, s. n. (Fiz.) Particulă ipotetică din care ar fi constituite particulele elementare. [Pr[...]

Quarenghi - [cuarénghi], Giacomo Antonio Domenico (1744-1817), arhitect neoclasicist italian. Stabilit în Rus[...]

quark - s.n. (Fiz.) Microparticulă din care par a fi constituite particulele elementare, sarcina elementar[...]

quarț - V. cŭarț.[...]

quartet - s. n. v. cvartet.[...]

quarto - adv. în al patrulea rând. V. in-quarto.[...]

quasag - quasagi, s. m. (Astron.) Obiect cosmic cu dimensiuni unghiulare reduse, dar cu strălucire foarte p[...]

quasar - quasari, s. m. (Astron.) Obiect cosmic, cu strălucire de zeci sau sute de ori mai puternică decâ[...]

quasi - v. cvasi-. [...]