Am găsit 108 de cuvinte care încep cu q:

q - s. m. invar. A douăzecea literă a alfabetului limbii române, (consoană) folosită în scrierea [...]

qabis - v. Gabés.[...]


Qacentina - v. Constantine.[...]

Qaddafi - Muammar Muhammad al ~ v. Gaddafi, Mu’ammar al.[...]

qafsah - v. Gafsa.[...]

qanat - (‹ arabă) s. n., galerie subterană prin care ape din pânza freatică acumulate în depozitele [...]

Qatar - s. propriu n.[...]

qatarian - (referitor la Qatar) (-ri-an) adj. m., s. m., pl. qatariéni (-ri-eni); adj. f., s. f. qatariánă,[...]

Qattara - (MUNHAFAD AL-QATTᾹRAH), bazin depresionar în NV Egiptului, situat în NE deșertului Libiei, la [...]

Qena - (QῙNᾹ, KENA), oraș în ESE Egiptului, situat pe dr. Nilului, la 451 km SSE de Cairo și 40 km [...]

qi - [tsi], stat chinez, constituit în sec. 11 î. Hr., în regiunea locuită de triburile Yi din pen. [...]

Qiangtang - regiune de platou deșertic în partea de V a Chinei, în Tibet, cu alt. max. de 5.182 m. Numeroase[...]

Qianlong - [Tsien-lung] (GAOZONG, HONGLI), Împărat chinez (1736-1795), din dinastia Qing. Unul dintre cei ma[...]

qigong - /cicúng/ s.n. Complex de tehnici tradiționale chineze pentru păstrarea energiei vitale. (‹ chi[...]

Qin - stat chinez constituit în sec. 8 î. Hr., în extremitatea apuseană a Chinei. În timpul domniei [...]

Qing - [tsing], dinastie chineză de origine manciuriană (1644-1911), succesoare a dinastiei Ming. În ti[...]

Qingdao - [tsin-tau], oraș în ENE Chinei (Shandong), port la Marea Galbenă; 1,3 mil. loc. (1990). Nod de c[...]

Qinghai - [Tsing-hai] 1. Provincie în V Chinei centrale; 721,5 mii km2; 5,1 mil. loc. (2000). Centrul ad-tiv[...]

Qinhuandao - [tsinhauangdau], oraș în NE Chinei (Hebei), port la Marea Galbenă (G. Bohai); 360 mii loc. (1990[...]

Qiqihar - [tsitsihar], oraș în NE Chinei (Heilongjiang), port pe râul Nen Jiang, la 274 km NV de Harbin; 1[...]