Am găsit 373 de cuvinte care încep cu os:

os - oase, s. n. 1. Element de bază al scheletului vertebratelor, caracterizat prin structura lui dură[...]OSA - v. Organizația Statelor Americane.[...]

osăc - osắci, s.m. (reg.) creangă uscată, vreasc.[...]

oșaf - V. hoșav.[...]

Osage - [oúsædʒ], râu în S.U.A., afl. dr. al fl. Missouri, în aval de Jefferson City; 800 km. Izv. di[...]

osăl - s.n. (înv.) laț.[...]

Osăm - râu în partea central-nordică a Bulgariei, afl. dr. al Dunării în amonte de Nikopol, respectiv[...]

osâmbri - osâmbrésc, vb. IV (reg.) a primi plată, simbrie, a câștiga bani; a fi fertil, a produce recolt[...]

osăminte - n., pl. (lat. ossamenta n. pl.). Oase rămase din scheletele oamenilor saŭ animalelor: asăminte d[...]

osana - (1) osanale, s. f., (2) interj. 1. S. f. (La pl.) Cuvinte de laudă, de preamărire (exagerată); a[...]

osanale - s. f. pl., art. osanálele[...]

osândă - osânde, s. f. (Pop.) 1. Condamnare, pedeapsă la care este supus cineva (de către organele judici[...]

osândi - osândesc, vb. IV. Tranz. (Pop.) 1. A condamna, a pedepsi (printr-o sentință judecătorească); a[...]

osândire - osândiri, s. f. (Pop.) Acțiunea de a osândi și rezultatul ei; condamnare. ♦ (Înv.) Neca[...]

osândit - -Ă, osândiți, -te, adj. (Pop.; adesea substantivat) 1. Condamnat, pedepsit. 2. Blestemat; nenoro[...]

osânditor - -OÁRE, osânditori, -oare, adj. (Rar) Care condamnă, care dezaprobă. – Osândi + suf. -to[...]

osânză - osânze, s. f. 1. Grăsime crudă de porc din regiunea abdominală. 2. P. ext. Grăsime depusă pe [...]

osar - osari, s. m. (Iht.) Pălămidă-de-baltă.[...]

osârdie - s. f. (Pop.) Stăruință în executarea unui lucru; ardoare, zel, râvnă, sârguință, străduin[...]

osârdios - -oásă, osârdióși, -oáse, adj. (înv.) harnic, muncitor, asiduu.[...]