Am găsit 29 de cuvinte care încep cu nati:

natica - s. f. moluscă gasteropodă cu cochilia răsucită ca a melcului, în Oc. Atlantic și Marea Medite[...]năticaci - s.m. pl. (reg.) încălțăminte de casă croșetată din lână, cu talpă subțire; cipici.[...]

nație - s. f. v. națiune.[...]

natimă - nátime, s.f. (reg.) 1. morman de pietre la hotarul unui loc. 2. namilă, matahală, arătare, mons[...]

natimală - s.f. (reg.) namilă, matahală, arătare.[...]

nătimană - și -álă f., pl. e (din natimă și natamenie). Mold. Sud. Namilă, nanie, natamenie, matahală, [...]

nătimos - -oásă, adj. (reg.) mătăhălos.[...]

națintuș - s.m. (reg.) zambilă.[...]

național - -Ă, naționali, -e, adj. Care este propriu sau aparține unei națiuni, unui stat, care caracteriz[...]

național-socialism - (-ți-o-, -ci-a-) s. n.[...]

național-socialist - (-ți-o-, -ci-a-) adj. m., s. m., pl. naționál-socialíști; adj. f., s. f. naționál-socialíst[...]

național-țărănesc - (-ți-o-) adj. m., f. naționál-țărăneáscă; pl. m. și f. naționál-țărănéști[...]

naționalicesc - -EÁSCĂ, naționalicești, adj. (Înv.) Național. [Pr.: -ți-o-] – Din național + suf. -i[...]

naționalicește - adv. (înv.) în mod național.[...]

naționalism - s. n. Doctrină politică bazată pe apărarea (uneori exagerată) a drepturilor și aspirațiilor [...]

naționalist - -Ă, naționaliști, -ste, adj., s. m. și f. 1. Adj. Care propagă naționalismul, care are la baz[...]

naționalitate - naționalități, s. f. 1. Apartenență a unei persoane la o anumită națiune; cetățenie. 2. To[...]

naționaliza - naționalizez, vb. I. Tranz. 1. A trece din proprietate particulară în proprietatea statului unel[...]

naționalizare - naționalizări, s. f. Acțiunea de a naționaliza și rezultatul ei. [Pr.: -ți-o-] – V. na[...]

naționalizat - -Ă, naționalizați, -te, adj. Trecut în proprietatea statului. [Pr.: -ți-o-] – V. națio[...]