Am găsit 23 de cuvinte care încep cu mn:

mn - simbol chimic pentru mangan.[...]

mnemă - s. f. engramă. (< fr. mnème, gr. mneme)[...]


mnemastenie - s. f. slăbire a memoriei. (< fr. mnemasthénie)[...]

mnemo - -MNÉZĂ, -MNEZÍE elem. „memo-rie”. (< fr. mném/o/-, -mnèse, -mnésie, cf. gr. mneme, mn[...]

mnemonic - -Ă I. adj. mnemotehnic. II. s. f. 1. mnemotehnică. 2. (inform.)[...]

mnemonică - s.f. (Rar) Mnemotehnică. [< fr. mnémonique].[...]

mnemoniza - vb. tr. a face ceva să fie ușor de memorizat. (< fr. mnémoniser)[...]

Mnemosina - = Mnemosyne.[...]

Mnemosyna - f. Mit. zeița memoriei, mama celor nouă Muze.[...]

Mnemosyne - una dintre titanide, fiica lui Uranus și a lui Gaea. Din unirea ei cu Zeus s-au născut cele două[...]

mnemotaxie - s. f. reacție de orientare direcțională la animale și păsări, care le permite să se întoarc[...]

mnemotecnic - saŭ -téhnic, -ă adj. (din mnemonic și tecnic). Mnemonic, care ajută memoria pin [!] diferite p[...]

mnemotecnie - f. (d. mnemotecnic). Mnemotecnică, arta de a ajuta memoria.[...]

mnemotehnic - -Ă I. adj. referitor la mnemotehnică; mnemonic. II. s. f. ansamblu de procedee pentru întipărir[...]

mnemotehnică - s.f. Complex de reguli care au ca scop însușirea și păstrarea în memorie a unor informații ne[...]

mnemotehnie - s. f. mnemotehnică. (< fr. mnémotechnie)[...]

Mnesicles - (sec. 5 î. Hr.), arhitect grec. A construit Propileele de pe Acropola Atenei (437-432 î. Hr.).[...]

Mnesteu - = Mnestheus.[...]

Mnestheus - unul dintre troienii care l-au însoțit pe Aeneas în Italia.[...]

mneză - elem. mnem(o)-.[...]