Am găsit 378 de cuvinte care încep cu is:

îs - – formă populară de ind. prez. a verbului a fi. Eu îs...; ei / ele îs... – V. fi [...]isa - numele arab al lui Iisus Hristos.[...]

isaac - (în „Vechiul Testament”), patriarh evreu. Fiul lui Avraam și al Sarei și soțul Rebecăi. Sa[...]

Isaacs - [aísəks], Jorge (1837-1895), scriitor columbian. Cunoscut pentru romanul „Maria” adaptare a r[...]

Isaakian - [isa:kian], Avetik (1875-1957), poet armean. Lirică inspirată din folclorul național, în care [...]

Isabela - (ALBEMARLE [ælbəma:rl]), cea mai mare insulă din arh. Galápagos; 4,3 mii km2. Relief vulcanic. [...]

Isabey - [izabé], Jean Baptiste (1767-1855), pictor francez. Elev al lui J.L. David. Autor de miniaturi ale[...]

Isac - Dumitru (1914-1984, n. Trușești, jud. Botoșani), eseist, publicist și estetician român. Studii[...]

Isaccea - oraș în jud. Tulcea, port pe dr. Dunării, în N Dobrogei; 5.627 loc. (1998). Expl. de calcar. Fi[...]

Isăcescu - Dumitru A. (1904-1977, n. Galați), chimist român. M. coresp. al Acad. (1955), prof. univ. la Bucu[...]

isadelf - s. m. monstru dublu ai cărui indivizi sunt egal dezvoltați. (< fr. isadelphe)[...]

isagogic - -Ă I. adj. introductiv. II. s. f. introducere în studiul Bibliei. (< fr. isagogique)[...]

isagogică - s.f. (Liv.) Introducere. [< fr. isagogique, cf. gr. eisagoge].[...]

isagogie - s.f. (înv.) introducere în sfânta scriptură.[...]

Isahar - m. unul din cei 12 fii al lui Iacob, dete numele său unuia din cele 12 triburi.[...]

isaia - (sec. 8 î. Hr.), primul dintre cei patru mari profeți. Apărător frecvent al monoteismului. A fo[...]

ișala - interj. – Bravo! – Mr., megl. ișala. Tc. iș allah „de vrea domnul” (DAR).[...]

Ișalnița - com. în jud. Dolj, pe valea Jiului; 4.109 loc. (1998). Expl. de balast. Combinat chimic (îngrăș[...]

isalobară - s.f. v. izalobară.[...]

isanomală - s.f. v. izanomală.[...]