Am găsit 216 de cuvinte care încep cu ia:

ia - interj. 1. Cuvânt prin care se atrage atenția ascultătorului asupra unui îndemn care i se va ad[...]

iaba - iabále, s.f. (înv.) unealtă de plugărie asemănătoare furcii; furcă de lemn cu patru coarne. [...]


iabangiu - iabangíi, s.m. (înv.) străin, venetic.[...]

iabașa - (iavașá), iabașále, s.f. (reg.) clește de lemn sau de fier cu care se apucă nasul cailor năr[...]

Iablanița - com. în jud. Caraș-Severin, în culoarul Timiș-Cerna; 2.707 loc. (1998). Stație de c. f. Pomicu[...]

Iablocikov - Pavel Nikolaevici (1847-1894), inginer electrotehnician rus. Inventatorul lămpii cu arc electric f[...]

Iablonovîi - lanț muntos, orientat SV-NE, în Siberia Orientală (Federația Rusă), între bazinele râurilor [...]

iabraș - -Ă adj. v. abraș.[...]

iac - iaci, s. m. Mamifer rumegător din Tibet, mai mic decât bivolul, cu corpul masiv, acoperit de păr[...]

iacă - interj. 1. Ia! iată! uite! vezi! ♦ Ascultă! Iacă ce-mi zicea el. 2. Deodată, pe neaștep[...]

iacătă - interj. v. iacă1.[...]

iacchus - zeu despre care se credea că, în chip nevăzut, conducea procesiunea la Misterele Eleusine. Era f[...]

iachint - (c. 1300-1372), primul mitropolit al Țării Românești, cu reședința la Curtea de Argeș (1359-[...]

iachting - s. n. v. iahting.[...]

iacint - iacinți, s. m. (Livr.) Zambilă (Hyacinthus orientalis). [Var.: hiacínt, hiacinți s. m.] –[...]

iacmu - V. acum.[...]

iacnie - s. f. v. iahnie.[...]

iaco - s. m. papagal gri din Africa tropicală, cel mai bun imitator, care clocește în scorburile de man[...]

iacob - Caius (1912-1992, n. Arad), matematician și fizician român. Acad. (1963), prof. univ. la Timișoa[...]

Iacobdeal - n. (sau Muntele Carol I) 1. deal în Dobrogea pe lângă Dunăre; 2. carieră de granit de o calita[...]