Am găsit 596 de cuvinte care încep cu da:

da - adv. Cuvânt care se întrebuințează pentru a răspunde afirmativ la o întrebare sau pentru a ex[...]

Dăbăca - f. numit de Unguri Szolnok-Doboka, județ în Ardeal: 247.760 loc., cu cap. Dej.[...]


dăbălat - -Ă, adj. v. dăbălăzat.[...]

dăbălăza - dăbălăzez, vb. I. (Reg.) 1. Tranz. (Despre animale) A-și lăsa să atârne în jos capul, gura [...]

dăbălăzat - -Ă, dăbălăzați, -te, adj. (Reg.; despre buze, urechi etc.) Lăsat în jos, pleoștit. [Var.: d[...]

DABIJA - veche familie boierească din Moldova. Din această familie a făcut parte și domnul Eustratie D.[...]

dabilă - dabile, s. f. (Înv.) Impozit, dare, bir. – Et. nec.[...]

dăbilar - dăbilari, s. m. (Înv.) Strângător de biruri. – Dabilă + suf. -ar.[...]

DABROWSKA - [dõbrófsca], Maria (1889—1965), scriitoare poloneză. A continuat tradiția romanului realist p[...]

DABROWSKI - [dõbrófski], Jarosław (1836—1871), revoluționar polonez. Unul dintre organizatorii răscoalei[...]

dabulă - dabule, s. f. (Reg.) Dabilă2.[...]

Dăbuleni - com. în jud. Dolj; 14.452 loc. (1995). Centru de vinificație. Vechi centru de cojocărie. Stațiu[...]

dac - -Ă, daci, -ce, adj. s. m. și f. 1. Adj. Care se referă la Dacia sau la populația ei, privitor l[...]

dâcă - s.f. – 1. Împotrivire, încăpățânare. 2. Supărare, mânie. 3. Ciudă. 4. Dușmănie. &[...]

dacapo - CÁPO loc. adv. (Indică repetarea unei lucrări muzicale sau, p. ext., a unei acțiuni, operații [...]

DACCA - v. Dhaka.[...]

DACHAU - [dáhau], oraș în S Germaniei (Bavaria), la NV de München; 35,4 mii loc. (1991). Echipament elec[...]

DACIA - denumirea terit. locuit în Antic, de populația geto-dacă, corespunzând aproximativ terit. locui[...]

daciadă - daciade, s. f. Competiție sportivă românească, cu caracter de masă, organizată din doi în do[...]

dacian - -Ă, dacieni, -e, s. n., adj. 1. S. n. Al treilea etaj al pliocenului din sud-estul Europei, caract[...]